Avtal har tecknats mellan OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket

Försvarsförbundets medlemmar som arbetar inom staten får löneökning med totalt 7,4 % över två år i nivå med avtalet inom exportindustrin. Samtidigt förbättras omställningstiden vid omlokalisering och höjs upp från två månader till sex månader. Det var några av framgångarna när årets avtalsrörelse avslutades.

Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O, som omfattar nio fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda, tecknade i lördags kväll ett nytt avtal med Arbetsgivarverket. Det nya avtalet innebär bland annat löneökningar på 7,4 procent under två års tid i nivå med avtalet inom exportindustrin. Utfallet på de enskilda arbetsplatserna förhandlas sedan fram lokalt. Avtalet innebär bland annat också att semestertillägget höjs till 0,49 %, och att bägge föräldrar får rätt till ledighet för besök vid mödravårdscentral.

För att öka tryggheten för medarbetaren höjs omställningstiden upp från två till 6 månader när myndigheter beslutar om omlokalisering. Det beslutades även parterna ska fortsätta det centrala förhandlingsarbetet kring lokala arbetsmiljöfrågor under avtalsperioden.

- Avtalsrörelsen har avslutats och vi kan nu påbörja arbetet framåt vilket känns glädjande. Framför allt lönerevisionen har varit en viktig punkt för våra medlemmar och det gör mig extra glad att löneökning hamnade på 7,4% och att vi följer märket. Ett flerårigt avtal har tidigare visat sig vara gynnsamt men med tanke på vilka tider vi befinner oss i känns det ändå bra att det blev ett tvåårigt avtal, säger Försvarsförbundet förbundsordförande, Caroline Nilsson.

Det nya avtalet löper på två år med start den 1 oktober 2023.


OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).