Arbetet med att omorganisera Försvarsmaktens ledning, L23 – här är vi

Arbetet med att omorganisera Försvarsmaktens centrala och regionala ledning, ett arbete kallat L23, pågår.

L23 innebär att Högkvarteret ska omorganiseras till en försvarsstab och fler uppgifter och resurser ska föras ut till försvarsgrenarna. De två första bemanningsmötena har genomförts, där Försvarsförbundet deltagit med fokus på att bevaka att medlemmarna får skäliga placeringar efter genomförd omorganisation.

Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga fackförbund förhandlade den 8 september resultatet från bemanningsmötena i enighet. Parternas uppfattning är att höstens arbete kommer att genomföras enligt fastställd tidsplan vilket innebär att erbjudanden om nya befattningar kommer att börja skickas ut till berörda runt vecka 40.

- Omorganisationen kommer att innebära betydligt färre byten av arbetsort än vad vi inledningsvis trott, de flesta förändringarna kommer att innebära befattningsbyten inom Högkvarteret, förklarar Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Läs mer:

Försvarsmaktsanställda kan läsa mer på myndighetens intranät, Emilia. Där finns också en skiss som visar vilka delar av avdelningar som berörs och i vilken grad.

Är du berörd?

Förändringarna gäller Högkvarteret. Om du är berörd, och i så fall hur, beror på vilken avdelning du tillhör.

Fått ett erbjudande som du har funderingar eller synpunkter på?

Kontakta i första hand din förening i Försvarsförbundet. Kontaktuppgifter hittar du här.