Hoppa till huvudinnehåll

Dina rättigheter

V ilka rättigheter har du som förtroendevald som gör att du kan och har möjlighet att sköta ditt uppdrag?

Dina rättigheter som förtroendevald styrs främst av förtroendemannalagen (FML). För att du ska kunna ta del av dessa ska du vara anmäld som förtroendevald till din arbetsgivare samt till förbundet.

Dina rättigheter som förtroendevald

(Vissa anpassningar kan tillkomma i lokala kollektivavtal)

Du har rätt till facklig tid

Du har rätt att vara ledig så mycket som uppdraget kräver från din ordinarie tjänst för att sköta ditt fackliga uppdrag. Det finns ingen övre gräns angiven men däremot måste tiden vara skälig med hänsyn till hur arbetsförhållandena är på arbetsplatsen. Den tid du är borta får med andra ord inte ställa till det för dig, din arbetsgivare eller dina kollegor. Ledigheten samt merkostnader orsakade av arbetsgivaren ska vara betald så länge det handlar om din egen arbetsplats. (Förtroendemannalagen 6§)

Du får behålla dina anställningsförmåner vid fackligt arbete

Under den tid som du är ledig från din ordinarie tjänst för att arbeta fackligt, har du rätt att behålla alla dina anställningsförmåner. (Förtroendemannalagen 7 §)

Du ska ersättas vid fackligt arbete efter arbetstid

Fackligt arbete som rör din arbetsplats utanför arbetstid ska du ersättas av arbetsgivaren på samma sätt som om du arbetat över. Samma sak gäller merkostnader. (Förtroendemannalagen 7 §)

Tillträde till andra arbetsplatser

Om du i ditt uppdrag behöver tillgång till andra arbetsplatser än din egen, är arbetsgivaren skyldig att ge dig tillträde och vara på plats så mycket som uppdraget kräver. (Förtroendemannalagen 3 §)

Du får inte missgynnas

Du får inte få försämrade arbetsförhållanden, anställningsvillkor eller ställning på grund av ditt uppdrag som facklig förtroendevald. (Förtroendemannalagen 4 §)

Du har rätt till plats eller lokal

Du har rätt till en lokal eller utrymme på din arbetsplats som du behövs för ditt fackliga uppdrag. (Förtroendemannalagen 3§)

Du får vara ledig för facklig utbildning

Försvarsförbundet ordnar fackliga utbildningar och du har rätt att vara ledig från din ordinarie tjänst för att delta. (Förtroendemannalagen 6§)

Du har rätt till de redskap du behöver

Du har rätt till de redskap du behöver från arbetsgivaren för att kunna genomföra ditt fackliga uppdrag. Vilka redskap det gäller kan variera på arbetsplatserna, men det kan vara telefon eller dator. På Försvarsmakten har Försvarsförbundet till exempel förhandlat fram att alla förbundets föreningar har rätt till en egen dator med internet för att kunna sköta sitt uppdrag. (Förtroendemannaavtalet 6§)

Läs mer