Hoppa till huvudinnehåll

Dina rättigheter som förtroendevald

V ilka rättigheter har du som förtroendevald som gör att du kan och har möjlighet att sköta ditt uppdrag? Här kan du läsa mer.

Rätt till facklig tid

För att sköta ditt fackliga uppdrag har du rätt att vara ledig från din ordinarie tjänst så mycket som uppdraget kräver. Ingen övre gräns finns angiven, men tiden måste vara skälig med hänsyn till hur arbetsförhållandena är på din  arbetsplats. Den tid du är borta får med andra ord inte ställa till det för dig, din arbetsgivare eller kollegor. Ledigheten samt merkostnader orsakade av arbetsgivaren ska vara betald så länge det handlar om din egen arbetsplats (Förtroendemannalagen 6§).

Bibehålla anställningsförmåner

Under tiden du är ledig från din ordinarie tjänst för att arbeta fackligt har du rätt att behålla alla dina anställningsförmåner (Förtroendemannalagen 7 §).

Ersättning vid fackligt arbete efter arbetstid

Fackligt arbete utanför arbetstid som rör din arbetsplats ska ersättas av arbetsgivaren på samma sätt som om du arbetat över. Samma sak gäller merkostnader (Förtroendemannalagen 7 §).

Tillträde till andra arbetsplatser

Om du i ditt uppdrag behöver tillgång till andra arbetsplatser än din egen är arbetsgivaren skyldig att ge dig tillträde och låta dig vara på plats så mycket som uppdraget kräver (Förtroendemannalagen 3 §).

Du får inte missgynnas

Dina arbetsförhållanden, anställningsvillkor eller ställning för inte försämras på grund av ditt uppdrag (Förtroendemannalagen 4 §).

Rätt till plats eller lokal

Du har rätt till en lokal eller utrymme på din arbetsplats om det behövs för ditt uppdrag (Förtroendemannalagen 3§).

Rätt till ledighet för facklig utbildning

Försvarsförbundet ordnar fackliga utbildningar och du har rätt att vara ledig från din ordinarie tjänst för att delta (Förtroendemannalagen 6§).

Du har rätt till de redskap du behöver

Du har rätt till de redskap du behöver från arbetsgivaren för att kunna genomföra ditt uppdrag. Vilka redskap det gäller kan variera på arbetsplatserna, men exempelvis telefon eller dator (Förtroendemannaavtalet 6§). På Försvarsmakten har Försvarsförbundet till exempel förhandlat fram att alla förbundets föreningar har rätt till en egen dator med internettillgång. 

 

Dina rättigheter som förtroendevald styrs främst av förtroendemannalagen (FML). För att du ska kunna ta del av dessa ska du vara anmäld som förtroendevald till din arbetsgivare samt till förbundet.

Vissa anpassningar kan tillkomma i lokala kollektivavtal.