Ha koll på mejlen efter arbetstid

Min chef mejlar ofta mig på kvällen efter att jag slutat för dagen, och jag får känslan av att hon förväntar sig att jag har koll på mejlen och svarar. Måste jag det? 

SVAR: Det finns ingen lag som förbjuder din chef att mejla dig efter arbetstid, däremot kan hen inte förvänta sig att du vare sig ska läsa eller svara på din fritid. Att känna att du förväntas vara nåbara även på fritiden, även om det inte är uttalat, är något som kan orsaka stress och ohälsa hos dig.

Prata med din chef om du kan och vill. Du kan också kontakta förtroendevald eller skyddsombud för stöd. Om det inte redan finns bör det tas fram tydliga interna regler/policys för vad som gäller på er arbetsplats.