Tvist mot Försvarsmakten gällande ändrad pensionsålder (1)

 

2021-05-27

Den 22 mars 2021 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten. Detta då myndigheten avser tillämpa en annan pensionsålder för en av Försvarsförbundets medlemmar än den som hen har rätt till enligt övergångsbestämmelsen (ÖB-rätt).

Dessutom fick förbundet ingen information inför ändringen, vilket är ett brott mot medbestämmandelagen (MBL).

Tvisten avslutades i enighet där förbundet medgav att medlemmen inte har kvar sin ÖB-rätt då hen erhållit en högre befattning.

Tvisten avslutades den 27 maj i enighet.