Tvist mot Försvarsmakten gällande ÖB-rätt

 

2019-12-02

Försvarsförbundet har påkallat en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmakten har förändrat pensionsåldern för ett antal medlemmar inom FMLOG utan att förhandla detta först.

Tvisten gäller brott mot kollektivavtalet och MBL. Tvisten avslutades i oenighet där Försvarsmakten vidhåller att medlemmen har förlorat sin ÖB-rätt.