Trakasserade fick diskrimineringsersättning

Publicerad 2019-09-04

Försvarsförbundet påkallade i början av året två tvister mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen. Detta då två av förbundets medlemmar blivit trakasserade på sina arbetsplatser. Tvisterna avslutades i enighet där man kom överens om att medlemmarna får 25 000 kronor var i diskrimineringsersättning (skadestånd) av Försvarsmakten.