Kongressen beslutade om minskad förbundsstyrelse

Kongressen beslutade minska antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen från sju till fem. Frågan lyftes efter att fyra motioner inkommit med förslaget om minskning.

Förbundsstyrelsen motiverade bifallet av motionerna att dels är det bra ekonomiskt dels gruppdynamiskt samt att suppleanternas delaktighet ökar.

Beslutet genomfördes direkt, vilket innebar att den styrelse som kongressen valde bestod av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Du kan läsa mer om styrelsen här.