Nytt Avtal om lokala omställningsmedel för Försvarsmakten underskrivet

I förra veckan skrevs ett nytt Avtal om lokala omställningsmedel för Försvarsmakten under av parterna. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och grundar sig på det statliga Avtal om lokala omställningsmedel.

Publicerad 2019-05-13

Avtal om lokala omställningsavtal reglerar villkor för att fack och arbetsgivare ska komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att så långt som möjligt säkerställa att anställda bibehåller nödvändig kompetens under hela sin anställningstid.

Alla statliga arbetsplatser ska sätta av pengar till en pott för omställningsarbete. Facket och arbetsgivaren kommer sedan i det lokala avtalet överens om hur de på bästa sätt ska använda dessa pengar för att bibehålla de anställdas kompetens utifrån verksamhetens och/eller arbetsmarknadens behov. Syftet är att se till att de anställda så långt som möjligt är anställningsbara.