Facklig handbok för bättre offentlig upphandling

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) har på uppdrag av medlemsförbunden, där i bland Försvarsförbundet, och i samarbete med TCO, tagit fram en handbok för bättre offentlig upphandling. Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän och tänkt som ett stöd under en upphandlingsprocess.

Publicerad 2019-01-24

Här visar vi på de möjligheter du har – både när det gäller vilka krav du kan ställa och hur de kan utformas. Facken har en viktig roll när det gäller offentliga upphandlingar och vi bör vara med från ett tidigt skede och påverka processen. För OFR och TCO är offentlig upphandling en viktig fråga då det påverkar många av medlemsförbundens medlemmar.

TCO har länge verkat för att få till stånd en ändring av lagstiftningen för att stärka arbetstagares rättigheter vid offentlig upphandling och sedan 2017 finns en ny sådan lagstiftning. Denna handbok är ett viktigt steg för att lagstiftningen ska få ett så brett genomslag som möjligt i praktiken. Genom framgångsrika offentliga upphandlingar påverkar vi såväl medlemmarnas villkor och förutsättningar som medborgarnas välfärd.

Medlemmarnas villkor är avgörande för kvaliten, rättssäkerheten
och tillgängligheten i den offentliga sektorn.