Vi bevakar ständigt våra medlemmars intressen

 

Försvarbart nr 4, 2022

Avtalsrörelsen är i gång. Industrifacken har äskat 4,4 procent för lönerörelsen 2023 och menar att det orkar arbetsgivaren med då produktionen är god och pågår för fullt. Våra försvarsmyndigheter skulle definitivt behöva ett sådant procentpåslag för att kunna nyanställa samt behålla sina medarbetare. Staten ska ju inte vara löneledande, men det finns ju ingen risk för det eftersom vi redan ligger långt efter marknaden. Något måste definitivt göras om vi skall fylla det stora vakansläget som har uppstått hos våra myndigheter.

För några veckor sedan träffades arbetstagarorganisationerna hos ÖB. De frågeställningar rörande personal och arbetsmiljö som vi hade med oss till mötet, fanns även på ÖB:s agenda. Vi kan konstatera att vår och myndighetens syn på frågorna stämmer väl överens, bland annat när det kommer till att göra militära tjänster till civila samt bevaka arbetsmiljön med tanke på tillväxten.

Försvarsförbundet bevakar ständigt, i alla sammanhang, att våra medlemsgrupper inte glöms bort. Vi har till exempel valt att i arbetet kopplat till ÖB dagorder specifikt bevaka våra civila medlemmars intressen och lyfta deras betydelse för en fungerande arbetsplats.

Och vad behövs för att genomföra satsningar för alla förbundets medlemmar? Jo, pengar. I skrivande stund presenterar finansministern budgeten för 2023. Försvarsmyndigheterna verkar få de pengar som behövs för att fullfölja den satsning som redan har påbörjats, vilket är glädjande.

Trots den oro som är i världen med inflation, krig, höjda bränsle- och elkostnader vill jag ändå passa på att önska dig en god jul och ett gott nytt år.

Håkan Sparr

Förbundsordförande Försvarsförbundet