Vara med i Försvarsförbundet som GSS/T?

Jag arbetar vid sidan av min ordinarie anställning även som soldat på deltid i Försvarsmakten, det vill säga GSS/T. Här kan inte det fackförbund jag tillhör i min ordinarie anställning företräda mig men jag har hört att jag kan vara med i Försvarsförbundet den tid jag arbetar som GSS/T. Stämmer det? 

SVAR: Ja, det stämmer. Det är en bra idé att vara medlem i Försvarsförbundet för att under den tid du arbetar som GSS/T få stöd, hjälp och förmåner. Som tidvis tjänstgöring betalar du endast 70 kronor i månaden.

När du ansöker om medlemskap, skicka samtidigt ett mejl till medlem(at)forsvarsforbundet.se och berätta att du är tidvis anställd. Detta så din avgift justeras.

Det är viktigt att du också fortsätter att vara medlem i det fackförbund som du eventuellt tillhör i din ordinarie anställning.