Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd

 

2021-10-29

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot flera lagar och avtal.

Uppdatering: Ett förhandlingstillfälle genomfördes den 14 april 2023. Vi ser nu hoppfullt fram emot en lösning på tvisten inom kort.

Tvisten rör arbetet med organisationen som började gälla 1 januari 2021. FMTS har inte låtit medarbetarna delta i arbetet med omorganisationen, man informerade inte personalen tillräckligt, man genomförde ingen risk – och konsekvensanalys (vilket man dessutom påstod sig både gjort och redovisat enligt samverkansprotokoll) och dessutom agerade man på ett sätt som kan innebära kränkande särbehandling.

- Det är både beklagligt och anmärkningsvärt att en organisationsenhet kan negligera lagar och avtal i en sådan omfattning som vi anser att man har gjort i detta fall. Det är förvånande att en process som vanligtvis brukar vara välfungerande inom Försvarsmakten här så totalt har fallerat, säger Robert Oidemaa, ombudsman på Försvarsförbundet.