Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsskada

E n arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada.

Olika typer av arbetsskador

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada. Som olycksfall räknas även olyckor vid färd till och från arbetet. Det är viktigt att varje misstanke om arbetsskada anmäls.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivningar och det är inte ovanligt att det kan finnas psykosociala arbetsmiljöproblem.

Vid arbetsskada, prata med arbetsgivaren och kontakta eventuellt förtroendevalda eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Tillsammans kan ni koppla in företagshälsovården.

Arbetsgivarens ansvar

När arbetsgivaren får kännedom om fall av ohälsa på arbetsplatsen ska de utreda orsakerna och vidta åtgärder för att förhindra att det sker igen. Också här handlar det om både fysisk och psykosocial ohälsa.

Kom ihåg att anmäla din arbetsskada själv!

Tänk på att arbetsgivaren inte är skyldig att anmäla arbetsskada till AFA Försäkringar. Men detta kan du eller ditt fackliga ombud göra själva här.