Hoppa till huvudinnehåll

Sjukdom

V ad gäller om du drabbas av en arbetsskada? Hur funkar sjuklön, sjukanmälan och sjukintyg? Vi hjälper dig.

Arbetsskada

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada. 

Sjukanmälan och sjukintyg

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du anmäla det till din arbetsgivare. Vid sjukdom i högre antal dagar ska arbetsgivaren ha ett läkarintyg från dig.

Ekonomisk ersättning vid sjukdom

Din arbetsgivare ska betala din sjuklön de första 14 dagarna. Dagarna därefter ersätter Försäkringskassan, i vissa fall tillsammans med arbetsgivaren.

Rehabilitering och återgående i arbete

Både du och din arbetsgivare har ansvar och skyldighet att hjälpa dig att återgå i arbete efter din sjukdomstid.

Sjukdom  i samband med semester

Om du blir sjuk i samband med din semester har du rätt att sjukanmäla dig och avbryta semestern. 

Vid vård av sjukt barn