Hoppa till huvudinnehåll

Avbryta eller ändra semestern

F år chefen ta tillbaka utlovad semester, eller avbryta din semester för att du måste jobba? Vad gäller?

Du kan inte neka till att avbryta din semester om din chef beordrar dig. Din chef behöver däremot ha synnerliga skäl, vilket innebär sådant som inte har kunnat förutses.

Om detta sker gäller ordinarie lön och ersättningar samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Som huvudregel blir ska du bli ersatt för kostnader beslutet medför, som till exempel en resa du tvingas avboka. Detta kan man läsa i förarbetena till semesterlagen. Saknas synnerliga skäl, kan chefen behöva betala skadestånd till dig.

Vi rekommenderar dig att kontakta dina fackliga företrädare på din arbetsplats om du är osäker. De kan hjälpa dig att avgöra om arbetsgivarens skäl är tillräckligt tungt vägande och hur ni eventuellt ska gå vidare om beslutet inte verkar okej.