Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsavtal PA 16 avd. 1

P A 16 avdelning 1 gäller från årsskiftet 2015/2016 och omfattar alla statligt anställda. Nyheterna i avtalet gäller dig som är född 1988 eller senare.

Vilka omfattas?

PA 16 gäller från årsskiftet 2015/2016 och omfattar alla, både yngre och äldre. Nyheterna i avtalet gäller däremot endast dem som är födda 1988 och senare. De som är födda 1987 och tidigare lyfts in i det nya pensionsavtalet men de omfattas av samma regler som tidigare.

Avtalet i korthet

  • Nyheterna i pensionsavtalet gäller för anställda födda 1988 eller senare.
  • För de födda 1988 eller senare är den nya pensionsåldern 67 år.
  • För anställda födda före 1988 fortsätter villkoren i PA 16 avd. 2 att gälla, men PA 16 avd. 3 har inarbetats i PA 16 som en egen avdelning.
  • En nyhet är en extra insättning på 1,5 procent av lönen som kan användass för att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.
  • Totalt ger det nya avtalet premier på 6 procent på löner upp till cirka
    37 000 kronor och 31,5 procent på den delen av lönen över ca 37 000 kronor (den delen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp per år).
  • I det gamla avtalet börjar anställda tjäna in tjänstepension vid 23 års ålder. Den gränsen är borttagen i det nya avtalet.

Vi hjälper dig! 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Har du funderingar, behöver råd eller hjälp, tveka inte att kontakta oss. Kontakta oss här.