Hoppa till huvudinnehåll

Allmän pension

D en allmänna pensionen grundar sig på alla inkomster du haft och betalat skatt för upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp.

Den allmänna pensionen grundar sig på din lön och andra skattepliktiga ersättningar, som till exempel arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning.

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent går till inkomstpensionen. Resterande del går till premiepensionen. 

Det är Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen. Du måste själv ta initiativ och i god tid ansöka om att ta ut allmän pension från pensionsmyndigheten. Här kan du också läsa om hur du gör för att ansöka om allmän pension. 

Den allmänna pensionen består av

  • inkomstpension
  • premiepension
  • tilläggspension (för dem som är födda 1938-1953).

Du som bor i Sverige och inte har haft några eller mycket små inkomster får istället garantipension.