Hoppa till huvudinnehåll

Löneskuld - för mycket utbetalt på lönen

H ar du fått för mycket utbetalt på lönen? Här sammanfattar vi vad som gäller - vad du och arbetsgivaren har rätt till.

Det här gäller om du har fått för mycket lön utbetalt:

  • Inom de första tre månaderna efter att den felaktiga lönen utbetalats kan arbetsgivaren använda sig av korrigering. Detta innebär att arbetsgivaren har rätt att dra av det felaktigt utbetalda på beloppet på efterkommande lön utan att behöva meddela dig i förväg.

  • Har gått mer än tre månader använder sig arbetsgivaren istället av kvittning enligt kvittningslagen. Det innebär att arbetsgivaren, innan belopp dras, ska skicka ut ett brev och informera om detta, samt skicka med information om hur du gör om du vill bestrida återbetalningskravet.

    KOM IHÅG! Arbetsgivaren får aldrig korrigera eller kvitta på sådant sätt att du hamnar under skälig levnadsstandard. Då ska du erbjudas en avbetalningsplan. Är arbetsgivaren själv skyldig till felet ska du dessutom inte behöva stå för några administrativa kostnader för avbetalningen.
  • Har det gått mer än två år efter att utbetalningen gjordes och du är fackligt ansluten kan arbetsgivaren ha förlorat sin rätt att kräva tillbaka pengarna (jämfört med 10 år om du inte är med i något fackförbund).

Har du fått ett krav du vill bestrida eller som du känner dig osäker på hur du ska förhålla dig till?

Kontakta din förening för stöd och hjälp. För att inte hamna i en situation som vi beskriver ovan, så ska du alltid kontrollera din lönespecifikation. Det är ditt ansvar att ha koll på din lönspecifikation (även om det inte alltid är enkelt).