Hoppa till huvudinnehåll

Lönesättande samtal

D et lönesättande samtalet är både en möjlighet för dig att få framföra dina synpunkter men innebär också en skyldighet vara förberedd. Syftet med samtalet är att du och din chef ska nå en överenskommelse där ni båda är nöjda.

I det lönesättande samtalet diskuterar du och din chef sambandet mel­lan din lön och ditt bidrag till verksamheten. Det lönesättande samtalet är en möjlighet för dig att få framföra dina synpunkter men innebär också en skyldighet att vara förberedd.

Chefen motiverar ett löneförslag och i denna motivering ska du få veta vad lönen grundar sig på samt vad du kan göra för att påverka lönen framöver. Du ska också komma med din syn på löneförslag. Syftet med samtalet är att ni ska nå en överenskommelse där ni båda är nöjda. Det ska alltid finnas en tydlig koppling till det ni pratat om vid medarbetarsamtalet

Innan samtalet

Tänk igenom detta inför ditt lönesättande samtal:

  • Vilka insatser, kompetenser och egenskaper vill du lyfta fram?
  • Ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, skicklighet och ditt resultat i förhållande till verksamhetsmålen? Har du fått ändrade arbetsuppgifter senaste året? Hur är din samarbetsförmåga, flexibilitet och ditt engage­mang?
  • Vad diskuterades på senaste medarbetarsamtalet?
  • Vad chefen kan tänkas ta upp, såväl positivt som negativt? Hur ska du bemöta det?
  • Vilken lön anser du rimlig? Finns det ytterligare lönekriterier på din arbetsplats bör du jämföra dig mot dessa. 

Kom ni inte överens?

Om ni inte kommer överens, kontakta din fackliga företrädare som då tar över förhandlingen, detta behöver dock inte innebära en större höjning av din lön.

Förbundets handbok i lönesättande samtal

Ladda gärna hem Försvarsförbundets handbok om lönesättande samtal (pdf). Här tar vi upp förberedelser, hur samtalet ska gå till och vad du ska tänka på.

Behöver du råd eller hjälp?

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.