Hoppa till huvudinnehåll

Bra att tänka på vid lönerevisionen

F ör många börjar det närma sig lönerevision. Vi förklarar skillnaden mellan lönesättande samtal och facklig förhandling samt tipsar om vad som kan vara bra att tänka på.

Lönesättande samtal = du förhandlar din lön

Här diskuterar du och din chef sambandet mellan din lön och ditt bidrag till verksamheten. Chefen motiverar ett löneförslag och du ska också komma med din syn på löneförslag. Syftet är att ni ska nå en överenskommelse där ni båda är nöjda.

Tänk igenom detta inför ditt lönesättande samtal

  • Vilka insatser, kompetenser och egenskaper vill du lyfta fram?
  • Ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, skicklighet och ditt resultat i förhållande till verksamhetsmålen? Har du fått ändrade arbetsuppgifter senaste året? Hur är din samarbetsförmåga, flexibilitet och ditt engagemang?
  • Vad diskuterades på senaste medarbetarsamtalet?
  • Vad chefen kan tänkas ta upp, såväl positivt som negativt? Hur ska du bemöta det?
  • Vilken lön anser du rimlig? Finns det ytterligare lönekriterier på din arbetsplats bör du jämföra dig mot dessa.

Om du och din chef inte kan komma överens övergår lönesättningen till en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Tänk på att detta inte behöver innebära en större höjning av din lön.

Mer om lönesättande samtal

Digital utbildning: 3.46 minuter lång utbildningsfilm. Vi går igenom vad lönesättande samtal är, vad som ska lönesättas och vad som är bra att tänka på innan, under och efter samtalet. Du hittar den här. 
Handbok: Vi tar upp förberedelser, hur samtalet ska gå till och vad du ska tänka på. Ladda ner handboken här.


Traditionell facklig förhandling = dina fackliga företrädare förhandlar din lön åt dig

Informera dem i god tid om sådant som kan påverka din löneökning, exempelvis

  • Har du fått förändrade arbetsuppgifter?
  • Har du fått ökat ansvar eller andra krav förenade med dina arbetsuppgifter?
  • Har du kompetensutvecklat dig?
  • Anser du att du har fel lön i förhållande till din prestation?

Efter avslutad förhandling informeras du om din nya lön i ett lönesamtal med din chef. Här ska du få veta vad lönen grundar sig på och vad du kan göra för att påverka den framöver. Din nya lön ska ha en tydlig koppling till vad som sades i ditt medarbetarsamtal och ska inte komma som en överraskning. Känner du dig missnöjd med din nya lön, kontakta dina lokala förtroendevalda.

För dig som kan välja mellan lönesättande samtal och facklig förhandling

För många av er våra medlemmar sker lönerevisionen via lönesättande samtal men på vissa av våra myndigheter, till exempel Försvarsmakten och FMV, har du också möjlighet att välja traditionell facklig förhandling, det vill säga att vi förhandlar för dig. Finns valet på din myndighet, men du ges inte möjligheten, kontakta dina fackliga företrädare så snart du kan.

Mer information om lön

Mer information om lön, löneutveckling och löneförhandling hittar du här.