Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet för vård av barn (VAB)

N är ditt barn är sjukt och du är hemma från jobbet för att ta hand om barnet har du rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Du kan få ersättning för VAB om

  • barnet är mellan 8 månader (240 dagar) och 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre, yngre eller omfattas av LSS. 

  • du stannar hemma från jobbet för att du ska ta hand om ett sjukt barn. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri. Även om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.

  • du bor och arbetar i Sverige. Vissa undantag finns dock. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats, www.forsakringskassan.se.

Du kan få ersättning för VAB i max 120 dagar per år om ditt barn är upp till 12 år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk. Är ni flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Ansöka om ersättning

Du ansöker hos Försäkringskassan. Anmäl första dagen du är hemma med barnet och ansök om pengarna när VAB-perioden är avslutad.