Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraledighet

A lla föräldrar har rätt till föräldraledighet. Ekonomisk ersättning får du från Försäkringskassan och som statligt anställd även från din arbetsgivare.

Kompletterande ersättning från din arbetsgivare

När du är föräldraledig får du ersättning från försäkringskassan som motsvarar högst 80 procent av din lön upp till det så kallade basbelopptaket. Du kan läsa mer om detta och räkna ut din ersättningsnivå på Försäkringskassans webbplats.

Men för att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning, som gör att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten (högst 360 dagar). Ersättningen kallas föräldrapenningtillägg.

De första 10 dagarna

Som nybliven förälder har du rätt att vara hemma de 10 första dagarna med ditt barn. Dessa dagar får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Ersättningen är högst 80 procent av din lön upp till  basbeloppstaket.

Du får ersättning för de första 10 dagarna om

  • du är förälder till barnet.
  • den gravida föräldern är ensamstående och du är närstående.
  • du avstår från att arbeta eller avstår från a-kassa under de 10 dagarna.
  • du tar ut dagarna innan det har gått 60 dagar sen hemkomsten efter förlossningen.


En arbetsgivare får enligt föräldraledighetslagen inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Avbryta ledigheten

Du har rätt att avbryta din påbörjade ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Du ska då så snart som möjligt meddela arbetsgivaren detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter du meddelat denne. 

Behöver du råd eller hjälp? 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.