Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet

V i ställer krav på arbetsgivarna, bland annat genom att driva frågan om lönekartläggning. En förutsättning för att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Så arbetar Försvarsförbundet för jämställdhet

Lönekartläggning

Att alla ska ha lika förutsättningar och lika rätt till bra lön och utveckling i arbetet anser vi är en självklarhet. Vi driver frågan om att alla våra myndigheter ska göra lönekartläggning årligen. Inte bara så att de uppfyller lagkraven utan vi arbetar också hårt för att kvalitén och förståelsen i organisationerna ska öka om hur verkligheten ser ut. Vi anser att det är först när lönesättande chefer längst ut i organisationen ser och förstår skillnaden som de har verktygen för att påbörja ett förändringsarbete.

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år och är det fler än du tio anställda ska det även dokumenteras. Kartläggningen är en förutsättning för att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

Efterfrågar nya utredningsverktyg vid trakasserier

Vi jobbar för att arbetsgivarna ska få anställda att anmäla när någon blir utsatt för trakasserier. För att nå ditt anser vi att arbetsgivarna måste ta till nya utredningsverktyg där man kan garantera en rättssäker process och där den som är utsatt kan känna sig trygg.

Vi hjälper dig! 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Har du funderingar, behöver råd eller hjälp, tveka inte att kontakta oss. Kontakta oss här.