Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet

J ämställdhet är en mycket viktig fråga för oss. Vi ställer krav på arbetsgivarna när det bland annat kommer till exempel lönekartläggning, som är en förutsättning för att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Så arbetar Försvarsförbundet för jämställdhet

Lönekartläggning

Att alla ska ha lika förutsättningar och lika rätt till bra lön och utveckling i arbetet anser vi ska vara en självklarhet. Därför driver vi frågan om att alla våra myndigheter ska göra lönekartläggning årligen. Inte bara så att de uppfyller lagkraven utan vi arbetar också hårt för att kvalitén och förståelsen i organisationerna ska öka om hur verkligheten ser ut. Vi anser att det är först när lönesättande chefer längst ut i organisationen ser och förstår skillnaden som de har verktygen för att påbörja ett förändringsarbete.

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år och har du fler än tio anställda ska du även dokumentera arbetet. Kartläggningen är en förutsättning för att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

#Metoo 

Hösten 2017 gjorde oss alla uppmärksamma på att jämställdheten på våra arbetsplatser runt om i landet inte kommit så långt som vi alla hoppats och trott. Tack vare det sätter vi större krav på arbetsgivarna att arbeta med attitydförändringar och att arbetsgivarna klargör att de beteenden som kom upp till ytan i samband med #metoo inte är acceptabla.

Efterfrågar nya utredningsverktyg vid trakasserier

Vi jobbar också för att arbetsgivarna ska sina anställda att anmäla när någon, antingen du själv eller din kollega, blir utsatt för någon form av trakasserier. För att nå ditt anser vi att arbetsgivarna måste ta till nya utredningsverktyg där man kan garantera en rättssäker process och där den som är utsatt kan känna sig trygg.

Lön hela dagen

Vi är med i sammanslutningen ”Lön hela dagen”  som varje år uppmärksammar löneskillnaden mellan kvinnor och män.