Hoppa till huvudinnehåll

FAQ Covid-19 för anställda i Försvarsmakten

F örsvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram ett partsgemensamt FAQ riktad till myndighetens anställda med anledning av Covid-19.

I FAQ:et hittar du som anställd i Försvarsmakten svar på aktuella frågor som kan tänkas uppkomma på grund av Covid-19. Dokumentet uppdateras kontinuerligt och finns här samt på Försvarsmaktens intranät, Emilia.

Ladda ner FAQ:n

FAQ Covid-19 version 33 uppdaterad 2022-02-08 (pdf)

Överenskommelse hemresor insats

Hemresor under insats_förhandlingsprotokoll och överenskommelse_2021-04-26 (pdf)