Hoppa till huvudinnehåll

FAQ för anställda i Försvarsmakten med anledning av covid-19

F örsvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram ett partsgemensamt FAQ riktad till myndighetens anställda med anledning av covid-19.

I FAQ:et hittar du som anställd i Försvarsmakten svar på aktuella frågor som kan tänkas uppkomma på grund av covid-19. Dokumentet uppdateras kontinuerligt och finns här samt på Försvarsmaktens intranät, Emilia.

FAQ Covid-19 version 20 uppdaterad 2021-04-29 (pdf)

Nedan hittar du överenskommelse gällande hemresor under insats under pandemin.

Hemresor under insats_förhandlingsprotokoll och överenskommelse_2021-04-26 (pdf)