Hoppa till huvudinnehåll

Veckoarbetstid

E nligt Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 timmar per vecka.

Enligt Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 timmar per vecka, men avtal finns om kortare arbetstider än så. EU:s krav reglerar veckoarbetstiden och styr över kollektivavtalen och i många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så.

Den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet får enligt EU:s minimikrav under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. Undantag finns dock i Försvarsmaktens kollektivavtal.