Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendearbetstid

F örtroendearbetstid innebär att du som arbetstagare själv har ansvar för huvuddelen av din arbetstid och avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras.

Förtroendearbetstid, kallades tidigare oreglerad arbetstid, innebär att du som arbetstagare har ansvar för huvuddelen av din arbetstid och själv avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras beroende på dess karaktär. Du som arbetstagare får alltså ett stort ansvar att avgöra vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras och arbetsgivarens inflytande över detta minskas. 

Den genomsnittliga arbetstiden under året ska vara 40 timmar per vecka.

Detta gäller för dig med förtroendearbetstid

  • du har fått förtroendet att själv disponera din arbetstid
  • du ska disponera din arbetstid på det sätt som arbetsuppgifterna kräver
  • inte har någon bestämd ordinarie arbetstid att hålla dig till
  • inte har rätt till särskild ekonomisk ersättning för övertidsarbete.

Förutsättning som krävs

En grundläggande förutsättning för att kunna ha förtroendearbetstid är att dina arbetsuppgifter verkligen är så självständiga att du bäst kan bedöma hur huvuddelen av din arbetstid ska disponeras.

Behöver du råd eller hjälp? 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.