Hoppa till huvudinnehåll

Flextid

F lextid innebär att du kan flytta start- och sluttider på arbetsdagen under en viss uttalad tid, ofta handlar det om en eller två timmar innan och efter ordinarie arbetstid.

Du kan däremot inte använda din flextid till att kontinuerligt lägga om arbetsdagarna på ett sådant sätt att du mer eller mindre skapar dig nya arbetstider. Det är inte detsamma som att flexa då och då. Sker detta har din chef rätt att sätta stopp för det och i värsta fall kan du förlora din rätt att flexa.

Flex ska aldrig användas då du blivit beordnad att arbeta utanför ordinarie arbetstimmar. Som t.ex om ni är iväg på internat. Vid sådana tillfällen ska du erhålla övertidsersättning eller restidsersättning.