Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstid

L äs om beredskap, jour, förtroendearbetstid och vad som gäller när det kommer till bekväm arbetstid, vila och att minska din arbetstid.

Beredskap och jour

Är du anställd där verksamheten är beroende av personal som är tillgänglig även utöver ordinarie arbetstid? Arbetsgivaren kan då begära att du ska ha beredskap eller jour.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid innebär att du som arbetstagare har ansvar för huvuddelen av din arbetstid och själv avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras. 

Minska din arbetstid

Som småbarnsförälder har du rätt att minska din arbetstid till dess att ditt barn fyller 8 år. 

Obekväm arbetstid

Om arbetet kräver, kan du få arbeta kvällar, nätter och helger. Så kallas obekväm arbetstid. Ersättning för obekväm arbetstid får du enligt kollektivavtalet.

Veckoarbetstid

Enligt Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 timmar per vecka, men avtal finns om kortare arbetstider än så. EU:s krav reglerar veckoarbetstiden och styr över kollektivavtalen.

Vila

Tjänsteresa

Tjänsteresa innebär resa till, och arbete på plats, som ligger minst fem mil från ordinarie arbetsplatsen eller hemmet.

Övertid och mertid

Din arbetsgivare kan vilja att du ska jobba övertid. Hur mycket övertid du får arbeta styrs av Arbetstidslagen och kollektivavtalen. Om du är deltidsanställd räknas däremot den tid du arbetar utöver din ordinarie arbetstid som mertid, inte övertid.