Hoppa till huvudinnehåll

Kränkande särbehandling/mobbning

V i har alla ansvar att skapa en trygg, inkluderande arbetsplats. Vad kan du göra om någon blir utsatt, och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Vi är varandras arbetsmiljö. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats. Även om ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats kan verkligheten se annorlunda ut.

Det är alltid du som avgör om du känner dig trakasserad. Trakasserier kan yttra sig på olika sätt och vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär. 

Upplever du dig illa behandlad, till exempel mobbad eller särbehandlad? Kontakta oss på förbundet så hjälper vi dig och svarar på dina frågor. 

Vad kan du göra om någon blir utsatt?

Om någon på din arbetsplats blir utsatt för kränkande behandling bör du berätta detta för en chef. Skyddsombudet och ditt fackliga ombud kan också vara bra personer att prata med. Dessa kan i sin tur ställa krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar enligt lagar och förordningar.

Vad ska arbetsgivaren göra?

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och hantera kränkande behandling, mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. För att förebygga detta bör man diskutera värdegrunder och vad som är ett acceptabelt beteende. Föreslå att ni till exempel har det som en punkt på dagordningen på era arbetsplatsmöten (APT).

När arbetsgivaren får kännedom om kränkande behandling ska han eller hon skyndsamt hantera ärendet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Kränkande särbehandling i arbetslivet” samt de rutiner som ska finnas på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren ska ha en tydlig plan för hanteringen och bör börja med enskilda samtal, alltså vänta med att samla hela arbetsgruppen. Ofta kan det vara lämpligt att söka kvalificerad experthjälp från till exempel företagshälsovården för förslag på en hanteringsprocess. Ibland kan det som ett sista steg vara nödvändigt att erbjuda omplacering för att lösa situationen.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder trakasserier på arbetsplatsen som hör samman med diskrimineringsgrunderna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som anger hur arbetsgivaren ska förebygga och hantera ärenden som handlar om kränkande särbehandling och diskriminering. 

Behöver du råd eller hjälp? 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.