Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgivarnas information med anledning av Corona

M ed anledning av pågående pandemi är det många som funderar på vad som gäller på jobbet.

Vid frågor eller funderingar

Vi uppmanar dig som anställd att i första hand kontakta din arbetsgivare vid frågor eller funderingar. Vid fackliga frågor, kontakta din lokala fackliga företrädare. 

Försvarsmakten, FM

På https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/coronaviruset-och-forsvarsmakten/ kan du se aktuell information gällande Försvarsmakten och Coronaviruset. Här finns också aktuella riktlinjer för de anställda.

Ett partsgemensamt FAQ är framtaget på myndigheten. Här hittar du det.

Försvarets Materielverk, FMV

FMV har information kring besök på sin hemsida
https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/restriktioner-for-besokare-till-fmv/.

På FMV:s intranät Insidan kan du som anställd hitta information och riktlinjer för dig som medarbetare på FMV.

Fortifikationsverket

Fortverket har information till sina medarbetare på myndighetens intranät, FortNet.

Försvarets Radioanstalt, FRA

Medarbetarna på FRA har tillgång till myndighetens riktlinjer via interna mailutskick från GD samt på myndighetens intranät där informationen uppdateras dagligen.

Övrig information

Folkhälsomyndighetens sida om Coronaviruset.

Sidan uppdateras.