Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

H är kan du läsa om diskriminering, kränkande särbehandling och vad lagen säger om hur din arbetsmiljö ska se ut.

Diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Kränkande särbehandling/mobbning

Vi har alla ansvar att skapa en trygg, inkluderande arbetsplats. Vad kan du göra om någon blir utsatt för trakasserier och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Lagar och regler

Vad säger lagar och avtal om arbetsmiljön och vad har arbetsgivaren och du som anställd för ansvar när det kommer till arbetsmiljö?

 

Webbutbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)