Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

H är kan du läsa om diskriminering, kränkande särbehandling och vad lagen säger om hur din arbetsmiljö ska se ut.

Diskriminering

Ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

Kränkande särbehandling/mobbning

Vi är varandras arbetsmiljö och har alla ansvar att skapa en trygg, inkluderande arbetsplats. Vad kan du göra om någon blir utsatt, och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Lagar och regler

Vad säger lagar och avtal om arbetsmiljön och vad har arbetsgivaren och du som anställd för ansvar när det kommer till arbetsmiljö?

 

Webbutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Läs dig mer om SAM på Arbetsmiljöverkets webbplats:

  • Introduktionsfilm om systematiskt arbetsmiljöarbete (1 minut och 47 sekunder)
  • WebbutbildningUtbildningen tar cirka 30 minuter och det går att hoppa mellan de olika kapitlen. Utbildningen riktar sig till dig som:
    - Inte har tidigare kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
    - Vill få en överblick över hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, eller
    - Vill friska upp ditt minne om en särskild del av systematiskt miljöarbete.