Hoppa till huvudinnehåll

Anställningsformer

D et finns faktiskt bara två typer av anställningsformer - tillsvidareanställning och visstidsanställning. Beroende på vilken anställningsform du har omfattas du av olika regler.

Enligt LAS finns endast två typer av anställning; tillsvidare- och visstidsanställning. Huvudregeln i både LAS och i kollektivavtalen är att anställningsavtal ska gälla tillsvidare.

Tillsvidareanställning

Om du är tillsvidareanställd finns det inget bestämt slutdatum för din anställning utan den gäller tills du själv eller arbetsgivaren säger upp den. När någon av er vill att din tillsvidareanställning ska upphöra gäller en viss uppsägningstid samt att arbetsgivaren måste ha "saklig grund" om det är han eller hon som sagt upp dig - för att uppsägningen ska vara giltig. Läs om vad som gäller när anställningen upphör.

Visstidsanställning

Om du och din arbetsgivare har kommit överrens om mellan vilka datum som anställningen löper, så har du en visstidsanställning. Det innebär att din anställning har ett bestämt slutdatum då anställningen upphör.

Allmän visstidsanställning får användas vid:

  • om du har ett vikariat
  • vid säsongsarbete
  • när du har fyllt 67 år

Observera att timanställning inte är en giltig anställningsform enligt lag och finns inte i våra kollektivavtal. Det finns däremot ofta inga regler för hur kort visstidsanställning kan vara (blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar).

Då övergår visstidsanställningen till tillsvidareanställning

Om du under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år övergår din anställning till en tillsvidareanställning. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal.

Provanställning är ett undantag

Provanställning innebär att din arbetsgivare ska få tid att pröva om du passar för yrket och övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte du eller din arbetsgivare avslutar den. Den är alltså inte en visstidsanställning utan ett undantag.

Behöver du råd eller hjälp? Kontakta oss!

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.