Hoppa till huvudinnehåll

Anställningsformer

D et finns bara två typer av anställningsformer - tillsvidareanställning och visstidsanställning. Beroende på vilken anställningsform du har omfattas du av olika regler.

Tillsvidareanställning

Om du är tillsvidareanställd finns det inget bestämt slutdatum för din anställning utan den gäller tills du själv eller arbetsgivaren säger upp den. När någon av er vill att din tillsvidareanställning ska upphöra gäller en viss uppsägningstid samt att arbetsgivaren måste ha "saklig grund" om det är han eller hon som sagt upp dig - för att uppsägningen ska vara giltig.

Detta gäller när anställningen upphör.

Visstidsanställning

Om du och din arbetsgivare har kommit överens om mellan vilka datum som anställningen pågår, så har du en visstidsanställning. Din anställning har alltså ett bestämt slutdatum då den upphör.

Då får visstidsanställning användas

  • vid vikariat
  • vid säsongsarbete
  • när du har fyllt 67 år

Då övergår visstidsanställningen till tillsvidareanställning

Om du under en femårsperiod haft en visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år övergår din anställning till en tillsvidareanställning

Provanställning 

Provanställning innebär att din arbetsgivare ska få tid att pröva om du passar för yrket och övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte du eller din arbetsgivare avslutar den. Den är alltså inte en visstidsanställning utan ett undantag.

Timanställning ingen giltlig anställningsform

Observera att timanställning inte är en giltig anställningsform enligt lag och finns inte i våra kollektivavtal. Det finns däremot ofta inga regler för hur kort visstidsanställning kan vara (blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar).

Behöver du råd eller hjälp? 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.