Hoppa till huvudinnehåll

Dina anställningsavtal

D ina anställningsvillkor bestäms av tre delar - arbetsmarknadslagarna, de lokala och centrala kollektivavtalen samt vad som står i ditt individuella anställningsavtal.

Arbetsmarknadslagar

Dessa är grunden för dina rättigheter som anställd. Arbetsmarknadslagarna är gemensamma för hela arbetsmarknaden och talar om vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter du har i din arbetssituation. Till exempel regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet, på central och lokal nivå, kompletterar lagarna och är anpassade efter de villkor och förutsättningar som gäller för statliga myndigheter och på din arbetsplats.

Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivare och facken och reglerar övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid.

Ditt individuella anställningsavtal

Detta är individanpassat för att passa dig och ditt jobb. Det kan innehålla uppgifter om till exempel tillträdesdag, arbetsuppgifter, lön, arbetstid och anställningsform. Anställningsavtalet ska vara skriftligt och du ska få det senast en månad efter du anställts. 

Behöver du råd eller hjälp? Kontakta oss!

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.