Hoppa till huvudinnehåll

Ditt anställningsavtal

H ur ditt anställningsavtal ser ut bestäms av tre delar - lagarna, kollektivavtalen samt ditt individuella anställningsavtal som är anpassat efter just din arbet.

Det individuella anställningsavtalet

  • Ditt individuella anställningsavtal är individanpassat för att passa just dig och ditt jobb.
  • Avtalet kan innehålla uppgifter om till exempel tillträdesdag, arbetsuppgifter, lön, arbetstid och anställningsform.
  • Anställningsavtalet ska alltid vara skriftligt och du ska få det senast en månad efter du anställts. 

Kollektivavtalet

  • Ditt anställningsvtal grundar sig på statens och din arbetsgivares kollektivavtal. 
  • Kollektivavtalen kompletterar lagarna och är anpassade efter de villkor och förutsättningar som dels gäller för arbetsplatsen.
  • Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivare och facken. De reglerar bland annat övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid.

Arbetsmarknadslagar

  • Arbetsmarknadslagarna är grunden för dina rättigheter som anställd.
  • Lagarna är gemensamma för hela arbetsmarknaden och talar om vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter du har kopplat till ditt arbetsliv. Här finns till exempel regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning.

Enskilda överenskommelser

Blir du tillfrågad att teckna enskilda överenskommelser, som till exempel kan handla om förtroendearbetstid eller löneväxling, kontakta dina förtroendevalda eller kansliet för rådgivning och information.

Behöver du råd eller hjälp? 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.