Hoppa till huvudinnehåll

Uppsägning på grund av arbetsbrist

U ppsägning på grund av arbetsbrist är den vanligaste anledningen till uppsägning. Med arbetsbrist menas att arbetsgivaren inte har arbetsuppgifter åt dig.

Uppsägning på grund av arbetsbrist måste alltid först förhandlas mellan facket och din arbetsgivare.

Företrädesrätt till ny tjänst 

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till en ny tjänst hos samma arbetsgivare, givet att du uppfyller vissa krav. Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats.

Detta är en turordningskrets

Ofta är flera berörda och vem som blir uppsagd bestäms av turordningsreglerna för staten. En turordningskrets ska omfatta alla av arbetsplatsens arbetstagare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på orten.

Inkomstförsäkring

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan du få ekonomisk hjälp liknande en inkomstförsäkring tack vare omställningsavtalet. Läs mer om omställningsavtalet.

Uppsägningstid

Hur lång din uppsägningstid är bestäms i lagar och kollektivavtal och har att göra med hur länge du har varit anställd. Omfattas du av omställningsavtalet kan uppsägningstiden fördubblas om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Läs mer om omställningsavtalet.

Förutom arbetsbrist kan ekonomisk brist, det vill säga att arbetsgivaren måste minska sina kostnader och då ser personalminskning som en åtgärd, också vara en orsak till uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vi hjälper dig!

Kontakta alltid dina förtroendevalda om du har fått en varning, varsel eller blivit uppsagd!

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.