Hoppa till huvudinnehåll

Anställningen upphör

D in anställning kan avslutas på flera olika sätt. Antingen har du själv valt att säga upp dig eller så kan det vara arbetsgivaren som väljer att avsluta din anställning. Detta är vad som gäller.

Såhär kan din anställning upphöra

  • Din visstidsanställning går ut
  • Du säger upp dig själv
  • Din provanställning avbryts eller går ej över till tillsvidareanställning
  • Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • Du blir uppsagd eller avskedad av personliga skäl
  • Du går i pension

Du säger upp dig själv

Du väljer själv att avsluta din anställning. För att undvika missförstånd bör du säga upp dig skriftligen och vid det tillfället ta upp dina intjänade förmåner och hur lång uppsägningstid du tycker att du har. 

Arbetsgivaren säger upp dig

Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Men du kan också avskedas om du misskött dig grovt.

Om arbetsgivaren säger upp dig är det viktigt uppsägningen vara sakligt grundad. Det innebär att arbetsgivaren måste ange antingen arbetsbrist eller personliga skäl som anledning till uppsägningen. För det är faktiskt så att om arbetsgivaren inte kan visa på någon saklig grund till uppsägningen så blir den ogiltig.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Den vanligaste anledningen till uppsägning är arbetsbrist. Med arbetsbrist menas att arbetsgivaren inte längre har arbetsuppgifter åt dig. Ekonomisk brist, det vill säga att arbetsgivaren måste minska sina kostnader och då ser personalminskning som en åtgärd kan också vara en orsak till uppsägning på grund av arbetsbrist.

Uppsägning på grund av arbetsbrist måste alltid först förhandlas mellan facket och din arbetsgivare.

Ofta är flera berörda och vem som blir uppsagd bestäms av turordningsreglerna för staten. En turordningskrets ska omfatta alla av arbetsplatsens arbetstagare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på orten.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till en ny tjänst hos samma arbetsgivare, givet att du uppfyller vissa krav. Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få ekonomisk hjälp liknande en inkomstförsäkring via Avtal om omställning.

Turordningskrets

Vem som blir uppsagd bestäms av turordningsreglerna för staten. En turordningskrets ska omfatta alla av arbetsplatsens arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på orten. Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till en ny tjänst hos samma arbetsgivare, givet att du uppfyller vissa krav.

Inkomstförsäkring

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan du få ekonomisk hjälp liknande en inkomstförsäkring via Avtal om omställning.

Uppsägning av personliga skäl

En uppsägning av personliga skäl grundar sig på att du som arbetstagare inte fullgjort de förpliktelser som står i ditt anställningsavtal. Du kan alltså ha misskött arbetet eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara hot om våld, stöld, förskingring, arbetsvägran, olovlig frånvaro med mera. 

Du ska alltid få en varning

Kommer du bli uppsagd av personliga skäl ska du alltid först få av en varning från arbetsgivaren. Detta då arbetsgivaren måste försöka rätta till det som skapar problemet, till exempel genom utbildning eller omplacering. 
Om du har misskött dig tillräckligt grovt kan du bli avskedad. Du kan till exempel bli avskedad om du stulit pengar, förfalskat en fullmakt eller slagit en kollega.

Skillnad uppsägning av personliga skäl och avsked

Skillnaden för dig mellan uppsägning och avsked att du vid avsked inte har någon uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Du har inte heller längre rätt till lön. Vid en uppsägning arbetar du i normalfallet kvar under hela din uppsägningstid. Du behåller alltså löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men måste också vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Arbetsgivarens ansvar att informera innan uppsägning/avsked

Om din arbetsgivare planerar att avskeda, alternativt säga upp dig av personliga skäl, ska denna varsla, alternativt underrätta facket innan avskedet eller uppsägningen.

Kontakta alltid dina förtroendevalda om du har fått en varning, varsel eller blivit uppsagd!

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstiden är regleras i lagar och kollektivavtal och har att göra med hur länge du har varit anställd. Om du omfattas av Avtal om omställning så kan uppsägningstiden fördubblas om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist.

Vi hjälper dig!

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.