Hoppa till huvudinnehåll

Din anställning

H ur ska ett anställningsavtal se ut, vilka olika anställningsformer finns det och vad gäller egentligen när din anställning upphör?

Anställningsavtal

Det är lagar, kollektivavtal och ditt individuella anställningsavtal som bestämmer vad som gäller för just din anställning.

Anställningsformer

Det finns, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), endast två typer av anställningar; tillsvidareanställning och visstidsanställning. Undantag finns dock och regler för dessa finns i LAS eller kollektivavtal.

Anställningen upphör

Din anställning kan avslutas på flera olika sätt. Antingen har du själv valt att säga upp dig eller så kan det vara arbetsgivaren som väljer att avsluta din anställning. Till det finns det flera olika skäl. 
Du som är statligt anställd kan ofta få hjälp av omställningsavtalet.

Behöver du råd eller hjälp? 

Informationen på dessa sidor sida är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare.