Hoppa till huvudinnehåll

Partsgemensamt FAQ för anställda i Förvarsmakten med anledning av Coronaviruset

F örsvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram ett partsgemensamt FAQ riktad till myndighetens anställda med anledning av Coronaviruset.

På Försvarsmakten har en partsgemensam grupp bildats där Försvarsförbundet har dagliga möten med Försvarsmakten och övriga fackförbund på myndigheten. I gruppen diskuteras Corona-relaterade avtalsfrågor.

Parterna har tillsammans tagit fram ett FAQ för myndighetens anställda med svar på aktuella frågor rörande Coronaviruset. Dokumentet uppdateras kontinuerligt och finns här samt på Emilia.

FAQ Covid-19, uppdaterad 2020-04-01 (pdf) (Ä6)