Hoppa till huvudinnehåll

Vision, stadgar och verksamhetsinriktning

V isionen ska vara en ledstjärna för vår verksamhet. Verksamhetsinriktningen står för förbundets gemensamma grundsyn och ska fungera som ett stöd i arbetet mot vår vision.

Vision

"Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna".

Förbundets vision antogs av Förbundsmötet 2005.

Försvarsförbundets vision är långsiktig och ska vara en ledstjärna för vår verksamhet, både på lokal och central nivå. Vi ska erbjuda ett bra fackligt medlemskap utifrån de krav som våra medlemmar ställer på vår organisation. 

Verksamhetsinriktning

Våra prioriterade verksamhetsområden är:

  • Anställningsvillkor
  • Kompetensutveckling
  • Arbetsmiljö
  • Trygghet
  • Rekrytering

Stadgar

Försvarsförbundets stadgar reglerar vår verksamhet och fungerar som ett stöd för alla oss som är verksamma inom förbundet. Förbundets aktuella stadgar är antagna av kongressen 2015. Du kan hämta hem dem via länken här nedanför.