Hoppa till huvudinnehåll
Luftballonger där en svävar högre än de andra

Våra viktigaste frågor

V i brinner för dina frågor, stora som små. Men vi tror också att vissa frågor är mer betydelsefulla än andra. Dessa lyfter vi fram och arbetar extra hårt för.

Anställningsvillkor

Att din lön ska motsvara din prestation och sakligt kunna motiveras tycker vi är självklart. Lika självklart och viktigt är det för oss att du ska ha bra arbetstider, semestervillkor och pensionsavtal. Vi arbetar för att förbättra och säkerställa dina anställningsvillkor i avtal, både centralt och lokalt.

Arbetsmiljö

Du ska må bra på och i ditt arbete. Att både den fysiska och den psykosociala miljön fungerar är en grundförutsättning för att du ska trivas och kunna göra ett bra jobb. Vi arbetar för att se till att din arbetsgivare tar sitt ansvar inom arbetsmiljön och att det finns ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Kompetensutveckling

Du ska ha rätt kompetens för ditt arbete. Lika betydelsefull som din kunskap och kompetens är för din arbetsgivare, lika viktig är den för din anställningstrygghet och personliga utveckling. Därför arbetar vi för att kompetensutveckling ska vara en prioriterad del i din arbetsgivares verksamhet och en självklar del i din anställning.

Trygghet

För att du ska känna dig trygg på din arbetsplats arbetar vi ständigt för att stärka din position, bland annat genom kompetensutveckling. Men skulle din arbetsplats bli drabbad av arbetsbrist ger vi dig det arbetsrättsliga stöd du behöver.

Rekrytering

Ju fler medlemmar desto mer kan vi påverka. Med de förutsättningar och förmåner vi ger våra medlemmar, så som ett aktivt och bra fackligt samarbete, intressanta förmåner och möjligheten att påverka, hoppas vi att ännu fler blir intresserade av att bli våra medlemmar.