Hoppa till huvudinnehåll

Valberedning

F örsvarsförbundets centrala valberedning arbetar mellan förbundsmöten och kongress, där de bereder samtliga val och lägger fram förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen när det är dags för val för respektive roll.

Valberedningen samt ordföranden i denna väljs av förbundets kongress som är förbundets högst beslutande organ och genomförs vart fjärde år. 

Valberedningen består av 3 ledamöter och en suppleant. 

Här hittar du information om vilka som ingår i aktuell valberedning.