Hoppa till huvudinnehåll

Kongress

K ongressen är förbundets högst beslutande organ. Kongressen består av ombud från förbundets föreningar och förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer.

Kongressen sammanträder vart fjärde år och är medlemmarnas viktigaste kanal för inflytande i förbundet. 

Det som sker under kongressen är

  • Den styrelse som ska leda förbundets verksamhet de kommande fyra åren utses
  • Revisorer utses
  • Valberedning utses
  • Svarar på motioner
  • Stadgar fastställs
  • Verksamhetsinriktning fastställs

Senaste kongressen genomfördes 2015, vilket innebär att nästa kongress kommer att genomföras 2019.