Hoppa till huvudinnehåll

Föreningskontakter

V arje förening har en egen kontaktperson i förbundsstyrelsen. Dessa ska tillsammans med ombudsmännen verka som ett stöd för föreningarna samt främja kontakten mellan dem och förbundsstyrelsen.

Föreningskontakternas uppdrag är bland annat att

  • Uppmuntra till motioner inför förbundsmöte och kongress
  • Medverka på föreningens årsmöte
  • Informera om aktuella frågor
  • Inhämta föreningarnas synpunkter och önskemål på förbundet i aktuella frågor

Fördelning av föreningskontakter ser ut såhär

Lena Sköld Gunnarsson 310, 320, 330 och 410
Per Gunnarsson 8, 21, 51, 76 och 86
Jesper Nyberg 2, 10, 50 och 129
Per A Andersson 44 och 84
Pia Almström 99, 106 och 114
Marie-Louise Svensson 5, 55 och 510
Carola Blomdahl 20

Förbundsordförande Håkan Sparr är kontaktperson för samtliga föreningar