Hoppa till huvudinnehåll

Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverksansavtalet

D en 10 september 2021 påkallde Försvarsförbundet, tillsammans med Sako-S FM och Seko, en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet.

Arbetsgivaren har vid tillsättande av ny tjänst skrivit i beslutet att detta är samverkat med samtliga ATO (fackförbund) i enighet. Vid efterfrågande av protokoll kunde inte arbetsgivaren påvisa att någon samverkan har skett.

- Vi ser mycket allvarligt på det då arbetsgivaren påstår sig ha samverkan ha skett i enighet då samverkan, de facto, inte har skett, säger Simon Sundström, ombudsman på Försvarsförbundet.

En första tvisteförhandling har genomförts den 17 november, där parterna ajounerade sig. I dagsläget är inget datum satt för ny förhandling.