Hoppa till huvudinnehåll

Tvist mot Försvarsmakten gällande ändrad pensionsålder

D en 22 mars 2021 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten. Detta då myndigheten avser tillämpa en annan pensionsålder för en av Försvarsförbundets medlemmar än den som hen har rätt till enligt övergångsbestämmelsen (ÖB-rätt).

Dessutom fick förbundet ingen information inför ändringen, vilket är ett brott mot medbestämmandelagen (MBL).

En första förhandlingstid är i dagsläget inte satt.