Hoppa till huvudinnehåll

Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetstidsavtalet

F örsvarsförbundet påkallade den 22 april 2020 en tvist mot Försvarsmakten gällande övertidsbestämmelser. Detta efter att Försvarsmakten enligt förbundet brutit mot övertidsbestämmelserna i Försvarsmaktens arbetstidsavtal för en av förbundets medlemmar.

Ingen förhandling eller information har givits till den lokala fackliga organisationen. Det finns heller inget lokalt avtal som reglerar avsteg från arbetstidsavtalet.