Hoppa till huvudinnehåll

Tvist mot Försvarsmakten gällande ÖB-rätt för medlem

F örsvarsförbundet påkallade den 20 juni en tvist mot Försvarsmakten. Detta då myndigheten tagit bort rätten till att gå i pension enligt övergångsbestämmelsen (ÖB-rätt) för en medlem i samband med att denne skickade in sin pensionsansökan.

I förhandlingen hävdade vi bland att ingenting har vid tidigare förhandling framkommit som visat på att medlemmens ÖB-rätt skulle vara borttagen samt att det inte har framkommit några nya uppgifter av betydelse sedan dess.

- Det är svårt att tänka sig ett beslut som får större påverkan för medlemmen och ändå gavs ingen förvarning varken till honom eller till oss, som hans förbund, att hela hans tänkta livspussel skulle rivas upp, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Förhandlingen avslutades i oenighet den 18 augusti. Förbundet kommer nu att driva ärendet vidare till Arbetsgivarverket.