Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande förhandlingsvägran

F örsvarsförbundet påkallande den 13 juni 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande förhandlingsvägran. Detta då 8 av förbundets påkallade tvister mot myndigheten inte lösts inom lagstadgad tid.

- Detta är särskilt allvarligt då 7 av 8 tvister är individärenden, säger ombudsman Robert Oidermaa. 

Tvisterna har legat hos myndigheten mellan 6 månader upp till 2 år.