Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande avsked

F örsvarsförbundet påkallande i juni 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande avsked i Personalansvarsnämnden. Detta då nya uppgifter hade framkommit efter avskedet, vilka enligt förbundet innebär tveksamheter angående hur Försvarsmakten i detta fall tagit sitt arbetsmiljöansvar.