Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande brott mot semesterlagen

F örbundet har påkallat en tvist gällande brott mot semesterlagen.

Detta då en av förbundets medlemmar, tidigare anställd vid Försvarsmakten, fått sin semester utlagd under sin uppsägningstid. Enligt förbundets uppfattning bryter det mot 14§ i semesterlagen.